תקציב 2020 - חריש


1 דקות קריאה

תקציב 2020 - אושר פה אחד. מה זה בעצם אומר ומהן ההשלכות לכך? כיצד בא לידי ביטוי התקציב כחלק מחיי היומיום שלנו בחריש? האם ניהול התקציב של עיר בהקמה שונה מעיר בנויה? שאלות רבות ומעניינות. במיוחד עבורכם - קוראי "חריש שלי", ביצענו מחקר מעמיק אודות התקציב, משמעויותיו והשלכותיו. ערכנו סקירת נתונים ומספרים, הקשנו קושיות, השווינו השוואות בין התקציב לתקציב הערים השכנות וכמובן לתקציב 2019 בחריש. כל זאת ועוד בכתבה שלפניכם.

נתחיל במספרים: סך התקציב שאושר לשנת 2020 יעמוד על 190,733,000 ₪. עליה של 20.26% מתקציב 2019 (158,773,000 ₪ ) כשהגרעון הצפוי יעמוד על 25,523,000 ₪. (כ13.38% מהתקציב, עליה של 0.79% מהגרעון בשנה החולפת) נתון מעניין עולה מצפי הביצוע לשנת 2019 – למרות שהתקציב עמד על 158.7 מ' ₪ הביצוע בפועל עמד על 129.6 מ' ₪. ז"א שלא נוצל כמעט 20% מהתקציב. גם בהכנסות הביצוע מציג גרף שלילי, בעוד תקציב ההכנסות לשנת 2019 תוקצב ב- 138,693,000 ₪  הביצוע בפועל עמד על 112,220,000 ₪ , הווי אומר הפסד צפוי בסך 26.47 מ' ₪ בצד ההכנסות.  

 

מה הגורם לכך שתקציב לא מנוצל במלואו? ובאיזה קטגוריות לא נוצל התקציב?

מבדיקת הנתונים עולה כי לא מומשו תקציבים בחינוך בסך 5.95 מ' ₪, זאת על אף חריגה של כ-2 מ' ₪ בשכר עובדי חינוך. (אי ניצול כ- 7.9 מ' ₪ בקטגוריית "פעולות חינוך")  בשכר כללי לא מומש תקציב בסך 3.59 מ' ₪ אך למרות זאת, בתקציב 2020 נראית עליה של כ- 4.6 מ' ₪ מהביצוע הצפוי לשנת 2019. לאור הנתונים נראה כי בהחלט קיים פער בין התכנון לביצוע.


נתון נוסף מעלה כי תקציב שכר ראש המועצה לשנת 2019 עמד על 715,000 ₪ בעוד צפי הביצוע בפועל כפי שמופיע בחוברת "הצעת התקציב לשנת 2020" הסתכם ב-1,054,345 ₪ המהווה חריגה בסך כ-47% מתקציב 19'. 

נתון מעודד נוסף מצביע על צפי אכלוס משמעותי בשנה הקרובה המדבר על כניסה של 12,697 תושבים חדשים עד סוף השנה. הנתון המוצג מראה כי נכון לסוף שנת 2019 חיים בחריש 17,232 תושבים ועד סוף 2020 חריש תאכלס 29,929 תושבים. קהילת חריש צומחת ומתפתחת.

חינוך-  תקציב תחום החינוך יעמוד על כ-53.5 מיליון ₪ המהווה גידול בסך 43.48% מהתקציב בשנה החולפת. בנוסף תקציב החינוך מהווה כ-40% מהתקציב. נגזרת השכר של עובדי החינוך תעמוד על כ-25.5 מיליון ₪. ההכנסה מתחום החינוך תעמוד על כ-49 מיליון ₪ המהווים כ-30% מסך ההכנסות בתקציב.

עיון בתקציבי השתתפות הורים בחוגים והעשרה וכן בחוגי הספורט מציגים שורת רווח למועצה. בחוגים והעשרה מדובר בהכנסה ע"ס 387,577 ₪ בעוד ההוצאה הצפויה תעמוד על 323,900 ₪  והנחות בסך 22,113 ₪  סה"כ רווח צפוי בסך 41,564 ₪. בחוגי הספורט שורת הרווח תעמוד על 382,343₪!

רווחה- תקציב הרווחה בעיר יעמוד על כ- 9.3 מיליון, גידול של 9.4% מתקציב הרווחה בשנה החולפת. מחלקות האגף המתוקצבות הינן: רווחת הפרט, שירותים לילד ולנוער, שירות לקשיש, אוטיזם, שיקום, תיקון, עבודה קהילתית הכוללת בתוכה את תחום ההתנדבות ושירות לעולים חדשים.  'תקציב מעמד האשה ושוויון מגדרי ע"ס 55,000 ש"ח עבר תחת לשכת ראש העיר . 

להוסיף טיזר עם נגה עוז – הממונה על תחום "מעמד האשה ושוויון מגדרי" במועצה 

הפער בין התכנון לביצוע בשיעור השתתפות המועצה בתקציבי הרווחה נכון לשנת 2019 עמד על 11%, בעוד התקציב עמד על 27% שיעור השתתפות, צפי הביצוע הסתכם ב38% השתתפות. בנוסף תקציב השתתפות המועצה בתקציבי רווחה גדל ב-3% בהשוואה לשנה החולפת.

תקציב ההסברה וקשרי תושבים (דוברות) יעמוד על 3.3 מ' ₪ ומכיל בתוכו מנמ"ר (מנהל מערכות מידע) גרפיקה צילומים ודפוס, הנגשת מידע לתושב ועוד. כ60% מהתקציב מיועד לשכר והוא יעמוד על 1,983,329 ₪.

תקציב התרבות והספורט יעמוד על 8.9 מ' ₪ גם באגף זה נצפה פער בין התכנון לביצוע. בעוד תקציב האגף לשנת 2019 עמד על כ7 מ' ₪ אך הביצוע בפועל הסתכם ב 5.3 מ' ₪ כשרוב הפער מתבטא תחת קטגוריית הנוער. להלן טבלת ההפרשים:

תקציב מעניין נוסף קיים בסעיף 1781000780 המיועד ל-כנס עסקים, פרויקטים וקידום עסקים בקהילה, ותוקצב בסך כולל 350,000 ₪ במקום 100,000 ₪ בתקציב 2019. הנושא נמצא תחת שרביטו של חבר המליאה - מר יוסי גולדמן.


 

 

 

 

 

תוקצב 

 


ארנונה- אחד ממוקדי ההכנסה החשובים לכל עירייה. תקציב הארנונה בחריש יעמוד על כ- 28.6 מיליון ₪ ומהווה כ 17% מסך ההכנסות. כאן מצאנו נתון מדאיג כ-86% מהכנסות הארנונה בחריש הינם מארנונה למגורים. לצורך השוואה בדקנו בעיריית מודיעין ונמצא כי סך ההכנסה מארנונה לשנת 2019 עמדה על כ-117 מיליון ₪ המהווה כ 43% מסך הכנסות העיריה מארנונה. נתון זה הינו פועל יוצא של ארנונה מסחרית המעניקה חוסן כלכלי לעיר.לסיכום, אצרף בזאת פסקה שכתבתי בכתבת התקציב לשנת 2019 (אי שם בחודש מרץ בשנה החולפת) להפתעתי המילים אשר נכתבו אז מתאימות להיום ללא כל שינוי, ולהלן הפסקה:

"לסיכום, ניתן לראות את הגידול המשמעותי בסך התקציב כיאה לעיר בבניה, חריש מושקעת בתקציבי ממשלה רבים. מיד לאחר הבחירות הארציות ממשלת ישראל תצטרך להעביר "החלטת ממשלה" נוספת עבור תקצוב העיר החדשה. התפתחותה של חריש תלויה בעיקר בחלוקת התקציב הנעשית אחת לשנה ומובאת לאישור מליאת המועצה. תפקידם של נבחרי הציבור לבחון, לחקור ובסופו של דבר לאשר את התקציב השנתי, המעצב את דמותה של חריש ע"פ החזון אותו התחייבו לייצג בעת היבחרם. אנו מאחלים עשייה פורה ומוצלחת, לכם תושבי חריש ובפרט לעוסקים במלאכה"