אפשר גם אחרת!


1 דקות קריאה

לפעמים אפשר אחרת!

💥 גם אנחנו הזדעזענו לקרוא את דברי השקר אשר פורסמו ב'שבועון חריש' בגיליון האחרון.

💥 לכן פנינו בתחילת השבוע למו"ל העיתון במכתב רשמי ובו דרשנו להוציא הבהרה והתנצלות על הדברים הפוגעניים.

💥 לשמחתנו הרבה שוחחנו עם מו"ל העיתון אשר התנצל על הפגיעה והבהיר באופן חד משמעי כי לא זו הייתה כוונתו וכ"כ המפרסם מושעה לאלתר.

💥 בהזדמנות זו אנו מבקשים להודות למו"ל העיתון על לקיחת האחריות ופרסום ההבהרה.

מצ"ב המכתב ששלחנו וכן את הודעת ההבהרה שהעיתון פרסם:

המכתב שנשלח ב 31.05.2020 למו"ל שבועון חריש ע"י ארגון חריש - כוחנו באחדותנו!


הודעת ההתנצלות שפרסם שבועון חריש ביום רביעי ה 03.06.2020

עכשיו יותר מתמיד - כוחנו באחדותנו!